Ing. David Alt

Zachováme naše evropské tradice. Mám obavy o bezpečnost naší země a mojí rodiny. Nechci sem přijímat nelegální imigranty a tzv. „integrovat“ islámské fanatiky. Obyvatelé této země musí žít v klidu a míru a proto vyzývám: přijďte k volbám a braňme tak naše rodiny, kulturu a vlast před těmi, co nehodlají respektovat naše zvyklosti a zákony této země. Tahle země je naše!

Podporuji zvýšení transparentnosti při přerozdělování veřejných prostředků. Podnikám a potýkám se podivnými praktikami při zadávání veřejných zakázek. Požaduji zvýšení transparentnosti při zadávání a povinné zveřejňování výsledků a průběhu výběrových řízení. Dále požaduji zprůhlednění financování neziskových organizací. Požaduji tvrdý postup proti korupci.

Podporuji školství, které připraví mladé lidi na uplatnění v technických a přírodovědných oborech. V oboru stavebnictví se dlouhodobě potýkám s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Nutně potřebujeme kvalifikované řemeslníky techniky a odborníky. Musí skončit podpora vzdělávacích programů bez uplatnění na trhu práce. Podpořím projekty na podporu technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji.

Konec vysávání sociálního systému. Skupiny tzv. „nepřizpůsobivých“ obyvatel, vysávají stát skrze sociální systém místo zapojení do pracovního procesu. Nedostává na tak na důchodce a nemocné, kteří podporu opravdu potřebují. Kdo odmítá pracovat nesmí dostat víc než sociální minimum.

Další kandidáti Zpět na úvod