Ing. Martin Jirotka

Ve své práci jako technický manažer v agentuře domácí péče v Olomouci mám kromě jiného na starosti i půjčovnu kompenzačních pomůcek. A když je potřeba, samozřejmě pomáhám i s dovozem a instalací elektrických polohovacích lůžek.  Tato lůžka umožňují setrvávat našim klientům v jejich domácím prostředí a ulehčují pohyb a polohováním jednak klientům samotným, pečující rodině a našim sestrám a pečovatelkám  ulehčují  jejich práci.

Naše agentura se v převážné většině stará o seniory.  Za 6 let v této práci jsem se setkal a setkávám s mnoha osudy našich starších spoluobčanů.  S těmi, jež zůstali osamoceni a opuštěni svými blízkými, s těmi, jež na stáří rezignovali, ale i s těmi, kteří berou stáří s nadhledem a jsou vděčni za pomoc, která se jim poskytuje. Tímto získávám čím dál více zkušeností, ze kterých si pomalu skládám obrázek o jejich životě v našem městě. 

V rámci našeho programu koalice SPD a SPOZ jsem si právě proto vybral jako hlavní bod svého zájmu „Důstojné stáří“.  Na první pohled možná populistické heslo, ale nejenom já, ale i mnoho z vás si pod ním může představit cokoliv, co by usnadňovalo, zlepšovalo a přinášelo kvalitu do života seniorů.  Protože vím, co je nejvíce trápí snažili jsme se do našeho koaličního programu připravit určité návrhy řešení.

  1. Výstavba nových městských bytů s pečovatelskou službou či rozšiřovaní kapacity stávajících
  2. Výstavba nových malometrážních bytů pro seniory z dotačních programů
  3. Provádění bezbariérových úprav silnic a chodníků
  4. MHD zdarma pro všechny důchodce (na až od 70 let)
  5. Návštěva městských kulturních institucí zdarma pro všechny důchodce
  6. Více zeleně a laviček do našeho města
  7. Vyšší nabídka pečovatelských služeb na základě potřeb občanů

Neslibujeme, že vše bude tak, jak navrhujeme, ale můžu odpovědně slíbit, pokud nám naši voliči dají dostatečné množství hlasů, abychom se jako koalice dostali do zastupitelstva budeme se vší vehementností náš program pro „Důstojné stáří“ prosazovat.

Další kandidáti Zpět na úvod